Eskilstuna kommun
03 september 2014 01:42

Miljö och samhällsbyggnad

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljö och samhällsbyggnad ansvar för kommunkoncernens strategiska utveckling av miljö och samhällsbyggnadsfrågor samt för mark och exploateringsfrågor.

Mark och exploatering

Mark och exploatering representerar kommunen som markägare och ansvarar för kommunens mark. Marken består av jordbruks- och skogsmark, mark för fritids- och industriändamål och småhustomter.  

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att köpa och sälja mark, skötsel av skog och mark samt att teckna olika typer av exploaterings-, tomträtts- och arrendeavtal.

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan