Eskilstuna kommun
01 september 2014 23:01

Stadsbyggnadsnämnden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag innebär att planera, projektera och bygga kommunen, samt ansvara för drift och underhåll av den offentliga miljön.

Vårt arbete ska präglas av att skapa förutsättningarna för ett kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Eskilstuna där eskilstunabornas rätt till en god boende- och livsmiljö tillgodoses.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering av kommunens mark och vatten och för att bevara och utveckla natur- och kulturvärden. Mätningar, beräkningar och kartframställning lyder under stadsbyggnadsnämnden, liksom utvecklingen av ett geografiskt informationssystem (GIS). Även bygglov och bygganmälan hanteras i stadsbyggnadsnämnden.

Bland nämndens uppgifter finns åtaganden som endast rör Eskilstuna exklusive Torshälla. Till dessa hör väghållningen, det vill säga planering, projektering, investering, drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor. Nämnden ska även arbeta för trafiksäkerhet och framkomlighet och verka för minskad miljöbelastning och en förbättrad estetisk miljö. Vi arbetar också för en fungerande kollektivtrafik.

Skötsel och underhåll av skogs- och lantbruksfastigheter, kajer och slussar, parker och andra grönytor ligger på stadsbyggnadsnämnden. I uppdraget ingår även parkeringsverksamhet och att förvalta kommunens anläggningar och allmänna platser.

Ansvarig förvaltning är stadsbyggnadsförvaltningen.


Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsnämnden

Besöksadress & karta
Alva Myrdals gata 5
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 10 00 (växeln)
Fax: 016-14 80 06
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Magnus Johansson

Magnus Johansson (mp)

Stadsbyggnads- nämndens ordförande

Tel: 016-710 17 67 Mobil: 070-086 65 24
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan