Eskilstuna kommun
21 augusti 2014 14:05

Förvaltningar och nämnder

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna.


Nämnderna ska

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.


I praktiken är det tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna.

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan