Eskilstuna kommun
21 september 2014 10:02

Demokratiforum

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Demokratiforum  har lagts ner.


Efter beslut i Kommunfullmäktige 20110526 läggs demokratiforum ner i stadsdelarna Lagersberg/Råbergstorp, Nyfors, Årby och Sal/Skiftinge.  
 

Kommunstyrelsens beslut 2011-05-26

 

Demokratiforums uppdrag
Det sjunkande valdeltagandet 2002, ledde till att kommunfullmäktige i Eskilstuna tillsatte en demokratiberedning. Ett av förslagen som arbetades fram i demokratiberedningens rapport var att skapa demokraticentrum i fyra stadsdelar: Årby, Sal-Skiftinge, Nyfors och Lagersberg/Råbergstorp. Syftet var att enklare nå medborgarna och minska avståndet mellan beslutsfattare/offentlig verksamhet och medborgare. I sin tur kunde medborgarnas känsla av delaktighet öka. Förutom det erbjöds möjligheter att ta del av samhällsinformation.

Kommunfullmäktige tog beslutet i juni 2006 att öppna demokraticentrum i de fyra nämnda stadsdelarna. Dessutom togs beslut att inrätta ett demokratiforum för varje stadsdel. Demokratiforum fungerade som utskott under kommunfullmäktige. Forumen bestod av 16 ledamöter, 8 ledamöter från de partier som representerades i fullmäktige och 8 valda ledamöter som bodde eller verkade i den aktuella stadsdelen. Alla ledamöter var valda av fullmäktige.

Numera är alla demokratiforum nedlagda enligt beslut i kommunfullmäktige. Har du frågor om arbetet med demokratiforum, kontakta stadsdelsutvecklare Helena Tsiamanis.

 

 

Helena Andersson Tsiamanis

Helena A Tsiamanis

Utvecklare

Tel: 016- 710 22 79 Mobil: 070- 211 65 86
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan