Naturreservat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna har flera vackra naturreservat. Här finns allt från Mälaröar och öppna landskap till trollska skogar.

Bild på ek i Vilsta Bild på backsippor vid Sofiebergsåsen
Bild på cyklist i Årby Bild på skidspår i Vilsta
Foto Camilla Ährlund Foto Marit Hedlund och Camilla Ährlund

De totalt 19 olika naturreservaten varierar i karaktär från de mest tätortsnära friluftsområdena med vandringsleder och mycket service till mer avlägsna och naturskogsartade som i första hand är avsedda att skydda känsliga arter och miljöer. Naturreservat bildas för att värna de värdefullaste miljöerna och arterna, men också för att göra naturen tillgänglig för besökare och locka till friluftsliv och lärande om natur. Kommunen sköter reservaten Ekbacken, Kronskogen-Stenby äng, Kvarntorp, Skiren-Kvicken, Skäret, Sundbyholm, Vilsta och Årby. Resten förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Här till vänster kan du hitta alla reservat och läsa mer om vad som finns att uppleva där.

Välkommen ut i Eskilstunas natur!