Eskilstuna kommun
21 april 2014 14:08

Konsekvenser

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Sedan 1975 har det skett en snabb uppvärmning globalt sett. Trots att klimatet uppenbarligen ändrats under de senaste decennierna, har vi troligen bara sett början på effekterna av klimatförändringen. Vad har vi att vänta i framtiden?

Människans framtida utsläpp av växthusgaser är inte möjliga att förutse. Forskarna i FN:s klimatpanel (IPCC) har istället utarbetat olika scenarier (framtidsbilder), som baserar sig på tänkbara samhälls- och utsläppsförändringar. Exempel på faktorer som påverkar utvecklingen är den ekonomiska tillväxten, inriktning på en hållbar utveckling, graden av globalisering eller regionalisering.

I februari 2007 presenterade IPCC sin fjärde rapport. Bedömningen är nu att temperaturhöjningen kommer att vara mellan 1,8 och 4 grader under perioden 1990-2100. I värsta fall blir höjningen 6,4 grader.

En höjning av temperaturen med några få grader verkar kanske inte så dramatisk. Då ska man komma ihåg att det handlar om medeltemperatur. Skillnaden i årsmedeltemperatur i Sverige mellan 1987, som hade både en kall vinter och kall sommar, och de varmaste åren under 1990-talet, med gröna vintrar och värmerekord på sommaren, är faktiskt bara tre grader!

"Lite varmare i Sverige är väl bara skönt?"

En höjning av medeltemperaturen i Sverige med 4 grader fram till 2100 skulle uppfattas som dramatisk. Vi skulle få uppleva värmeböljor på sommaren med extremtemperaturer på uppemot 40 grader. Sydsverige skulle få ett franskt klimat. Mellansverige skulle få ett klimat som påminner om det i nordtyskland eller Danmark. Klimatet i Sveriges nordliga delar skulle likna vårt nuvarande i mellansverige.

Klimatförändringen kommer troligen att gå så fort att många växter och djur kommer att ha svårt att hinna anpassa sig. Det innebär en utarmning av den biologiska mångfalden.

Turistnäringen kan bli både vinnare och förlorare. Fjällvandringar på kalfjället kanske förlorar sin tjusning när det ersätts av barrskog? Skidorterna och Vasaloppet måste flyttas långt norrut. Men kanske kommer de som bor kring Medelhavet att istället semestra i södra Sverige, eftersom det blivit olidligt varmt i medelhavsländerna?

Jord- och skogsbrukets produktion kan komma att öka genom ett varmare klimat, men det finns risker med torka i sydsverige och att skadeinsekter överlever de milda vintrarna. Det är också tänkbart att stormar och orkaner kan öka i antal och intensitet, med omfattande stormfällningar av träd som följd.

Nederbördsmängderna i Sverige beräknas öka med 30 %. Den största ökningen hamnar i de nordliga delarna, medan Sydsverige kan komma att få mindre nederbörd. Rikliga nederbördsmängder ger större elkraftsproduktion, men innebär också översvämningar och risker för infrastrukturen (dammar, vägar, broar etc).

Havsytans höjning kompenseras i stora delar av landet av den pågående landhöjningen. Störst risk för översvämningar finns i sydsverige. Det är möjligt att hela kustsamhällen måste flyttas på lång sikt.

För Sveriges del anses klimatförändringarnas negativa konsekvenser överväga, även om vi i ett globalt perspektiv kan komma att vara gynnade jämfört med många u-länder och sydligt belägna i-länder.

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan