Eskilstuna kommun
18 april 2014 22:43

Klimatarbete i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

LIP och KLIMP

Lokala investeringsprogram, LIP, är ett statligt bidragssystem som har funnits i Sverige sedan 1998. Riksdagen har avsatt 7,2 miljarder kronor till LIP under perioden 1998-2003.

2003 lanserades ett nytt bidragssystem kallat klimatinvesteringsprogram, KLIMP, som ersatte LIP.

Syftet med LIP och KLIMP är att påskynda omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. De effekter som hittills har uppnåtts genom LIP har framförallt berört energi- vatten-, avlopp-, avfalls- och trafikåtgärder. KLIMP är inriktat på klimatinvesteringar och berör således främst energi- och transportsektorn.

Eskilstuna kommun har vid två tillfällen blivit beviljad bidrag till lokala investeringsprogram och vid två tillfällen klimatinvesteringsprogram. Totalt har kommunen beviljats ca 57 miljoner kronor till LIP och KLIMP:

LIP 2000-2002 har beviljats 17,9 miljoner kronor i bidrag
LIP 2002-2004 har beviljats 22 miljoner kronor i bidrag
KLIMP 2004-2007 har beviljats 10,7 miljoner kronor i bidrag
KLIMP 2007-2010 har beviljats 6,3 miljoner kronor i bidrag

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan