Kajor i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kajor

Kajor och duvor förekommer i stora mängder i Eskilstuna och de kan föra med sig problem som oväsen och fågelträck. Det kan också finnas en oro bland allmänheten att fåglarna ska sprida olika typer av smittor.

Det är liten risk att människor smittas av fåglar! Fåglar kan bära på campylobacter, salmonella och papegojsjuka. Det är viktigt att hålla god handhygien när man gör rent efter fåglar eller om man flyttar döda fåglar.

Kommunen driver ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i staden. Erfarenheter från andra kommuner visar att skyddsjakt inte har någon långsiktig effekt.

Det är fastighetsägaren som ska se till att kajor och andra störande fåglar inte kan boa och uppehålla sig på byggnaders håligheter etc. Man kan täcka med nät samt sätta upp piggar. Även olika skrämselmetoder kan användas som rovdjursatrapper, ljud som skrämmer fåglar. Ljus och röresler är också skrämmande.

Det är även fastighetsägaren som har ansvar för att det är rent på taken, balkonger, hängrännor, trottoarer och gator samt andra ytor som smutsas ned.

Tar du hand om frukt och bär i din trädgård och täcker ev. kompost så lockas inte fåglarna att komma till trädgården. 

Lägg inte ut mat i stora mängder till fåglar. Det är däremot helt OK för privatpersoner att mata småfåglar med fågelfrö i automater och fågelbord i enskilda trädgårdar.

Det är olämpligt att skjuta, fånga in och avliva kajor. Det är heller inte bra att ta ned träd. Det är alltid bättre att försöka ändra deras förutsättningar så att de inte boar in sig.