Eskilstuna kommun
03 mars 2015 21:12

Startbesked

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

startbeskedDu måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. I startbeskedet fastställs kontrollplanen samt eventuella villkor för att få påbörja arbetet.

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla samma dag som beslutet om lov upphör att gälla. För anmälningspliktiga åtgärder, till exempel när du installerar en eldstad, upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen
Öppettider
Vardagar 08.00-12.30, 13.00-16.00
Besöksadress & karta
Alva Myrdals gata 5
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
631 86 Eskilstuna
E-post byggavdelningen@eskilstuna.se
Kontakt
Telefon: 016-710 10 00 (växeln)
Fax: 016-13 18 35
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan