Eskilstuna kommun
01 mars 2015 09:20

Lediga småhustomter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Småhustomt

Eskilstuna kommun säljer småhustomter för närvarande i Stora Sundby, Torshälla och Borsökna. Här ser du vad som finns ledigt.

Är du intresserad av att köpa en ledig småhustomt, kontakta mark och exploatering på kommunen, kontaktuppgifter i högermenyn.

På sidan Köpa småhustomt kan du läsa mer om hur ett markköp går till och vad du bör tänka på.

På sidan Detaljplaner och program under arbete kan du se vad kommunen planerar för ny bebyggelse.

 Lediga småhustomterOmråde    Antal  Adress Pris'

Stora Sundby

Öja-Berga 5:18

Öja-Berga 5:19

Öja-Berga 5:23

Öja-Berga 5:29

 

4st

 Fastigheterna ingår i Öja-Berga GA:1 Berga Vägsamfällighet för vägar, gång och cykelvägar, lekplats och grönområden

 Skogsdungev. 15

 Skogsdungev. 17

 

Skogsdungev. 25

 

Skogsdungev. 10

 Tomter StoraSundby 2011

 

Kontakta Mark och exploatering för pris.

 

Torshälla

Torshälla-Mälby 8:2

 

1st

Humlevägen 12
1335 m²
Kuperad villatomt med högt läge i härheten av Mälaren.

Tomten säljs via Fastighetsbyrån, Eskilstuna 

Kontaktperson är Robert Lundgren,

016-158051, 0722-406575 

 TOMTEN ÄR RESERVERAD

500 000 kr (utgångspris)Anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp 
betalas av köparen.

Pris för anslutning erhålles från EEM

 

 

Borsökna 1 st

Falkvägen 82

Borsöknatorp 2:13
808 m²

Tomten säljs via Fastighetsbyrån, Eskilstuna. Kontaktperson är Helén Eriksson, 0725-886157.

650 000 kr
(inkl VA + Stadsnät)


 *Exklusive teknisk försörjning (avgifter för vatten, avlopp, el och värme).


 

 

Mark och exploatering

Besöksadress & karta
Fristadstorget, Eskilstuna
Postadress
Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
Mark och exloatering
631 86 Eskilstuna

Besöksadress:
Stadshuset, Västra flygeln
Kontakt
Telefon: Se nedan
Fax: 016-7102453
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Birgitta Karlsson

Handläggare

Tel: 016-7102232
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan