Lediga småhustomter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Småhustomt

Eskilstuna kommun säljer småhustomter i Stora Sundby. Det finns 2 tomter kvar i området.

Så fort vi har kommunala tomter till försäljning lägger vi upp information om detta på denna sida. 

Är du intresserad av att köpa en ledig småhustomt, kontakta mark och exploatering på kommunen, kontaktuppgifter i högermenyn.

På sidan Köpa småhustomt kan du läsa mer om hur ett markköp går till och vad du bör tänka på.

På sidan Detaljplaner och program under arbete kan du se vad kommunen planerar för ny bebyggelse.

 Lediga småhustomterOmråde    Antal  Adress Pris'

Stora Sundby

 

Öja-Berga 5:23

Öja-Berga 5:29

 

2 st

 Fastigheterna ingår i Öja-Berga GA:1 Berga Vägsamfällighet för vägar, gång och cykelvägar, lekplats och grönområden

 

 Skogsdungev. 25

 Skogsdungev. 10

 

 

Kontakta Mark och exploatering för pris.

 


 *Exklusive teknisk försörjning (avgifter för vatten, avlopp, el och värme).