Bygga, bo och miljö

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi vill veta vad du söker!

Vi ska bygga om våra sidor på Bygga, bo och miljö för att göra det lättare för dig att hitta det du söker. Svara gärna på våra frågor. Det tar bara några minuter.
Den här länken tar dig till frågorna.

Tack på förhand!

Arkitekturpris till Åstråket

Vårt populära promenadstråk, från Skjulsta i söder till Mälaren i norr, prisas av  Sveriges Arkitekter i Sörmland.
Läs mer

Kungsgatan ska bli attraktivare och tryggare

Nu bygger vi om gågatan i centrum på etappen Fristadstorget - Kyrkogatan. Färdigt sommaren 2017. 
Läs mer

Nu är bygget av Järntorget klart!

Målet med projektet har varit förbättrad tillgänglighet, ökad trygghet och ljussättning av vackra element i parken så att vi skapar en mer...
Läs mer

Vill du beställa en Nybyggnadskarta?

Nu finns en e-tjänst för att underlätta din beställning.
Läs mer

BM-stråket etapp 3

Nu bygger vi BM-stråkets tredje etapp och förbättrar gång- och cykelvägen mellan Uttemarksgatan och Sundbyvägen. Det kommer att satsas på ny...
Läs mer