Nattljus

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Illustration: Johanna Gilljam

Nattljus 21-23 oktober 2016

Eskilstunas ljusfestival Nattljus kommer tillbaka igen i höst. Välkommen att uppleva Eskilstuna i nytt ljus under tre kvällar. 

Ljusfestivalen Nattljus återkommer vartannat år och nu är det dags igen! Årets program är under planering. Som tidigare arbetar vi både med permanent ljusdesign och tillfälliga ljusinstallationer som skapar stämning i stadsrummet under några mörka höstkvällar. Eskilstuna kommun arrangerar Nattljus i samarbete med sponsorer. Det blir en upplevelse för alla åldrar, både eskilstunabor och besökare utifrån. 

Nytt för i år är Kulturljus, ett program med kulturupplevelser även dagtid under festivalen. Mer information om det kommer i slutet av sommaren. 

En festivalgata

Festivalen kommer i år att bjuda på en upplevelse av Eskilstuna med en huvudgata i fokus, från torg till torg, längs med en gata från Järntorget i stadsdelen Nyfors till centralt belägna Fristadstorget, stadens hjärta. Det knyter an till det pågående stadsbyggnadsarbetet med att överbrygga barriärer och bjuda in till liv i stadsrummet. Lätt att hitta och lätt att mötas längs festivalgatan Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan!

I år arbetar vi med ett permanent ljusdesignprojekt i samband med festivalen och det är underfarten/järnvägstunneln som knyter ihop Nyfors med centrum vid Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan. I maj påbörjas arbetet med att ta fram ett ljusdesignkoncept för tunnelmiljön som kommer att presenteras under Nattljus. Dock kommer installation av den nya belysningen inte vara klar för invigning förrän 2017. Vi ser fram emot en spännande tillfällig ljusupplevelse i tunneln under festivalen.

Innovativa samarbeten

Flera installationer i årets program produceras genom samarbeten med ungdomar och designstudenter i samarbete med Eskilstuna konstmuseum. Vi kommer också ha med några större ljuskonstverk. Vi vill skapa upplevelser i staden med både välkända ljuskonstnärer och lokala kreatörer och ha ett fokus på innovation och kreativitet.

Hela programmet i september

Ljusinstallationerna kommer att börja presenteras i juni och ett fullständigt program med Kulturljus kommer att finnas tillgängligt på denna webbplats från och med september. Följ oss på facebook.com/nattljus för senaste nytt.

Varmt välkomna både eskilstunabor och besökare till årets ljusfestival i höst!

#nattljuseskilstuna 

Ljusfestivalen Nattljus gjorde succé i elva dagar 2014. Då gjorde staden en satsning på flera permanenta ljusdesignprojekt som kompletterat med tillfälliga ljusinstallationer visade ”En stad i omvandling” – från industristad till framtidsstad. 

Här hittar du programmet från 2014.

Ill
Illustration: Nils-Petter Ekwall