Eskilstuna kommun
31 juli 2014 09:22

Lediga jobb

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Eskilstuna kommun?


Eskilstuna ligger mitt i framtidsregionen Stockholm - Mälardalen, en expansiv region med mer än tre miljoner invånare. En god samverkan mellan många olika aktörer, som högskola, kommunen och näringsliv, har bidragit till en bra utveckling och god befolkningstillväxt. Vi arbetar utifrån vår nya vision.

 

 

Lista över lediga jobb

 • Slagverkspedagog
  I rollen som Slagverkspedagog har du undervisning av elever i grupp eller enskilt. I ditt arbete ingår också uppdrag i improvisation och ensembleledning. Du har kontakt med föräldrar och är delakti...
 • Socialsekreterare
  Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir, att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt bered...
 • Utvecklare till ny tjänst inom Konsult och uppdrag
  Har du erfarenhet av projektledning, förändrings- eller processarbete? Är du dessutom nyfiken att driva interna utvecklingsuppdrag? Då är du den vi söker! Tjänsten som utvecklare är ny på...
 • Lokalvårdare till Torshälla förskolor
  Som Lokalvårdare kommer du att arbeta med sedvanliga lokalvårdaruppgifter på tre av Torshällas förskolor. Arbetet innefattar bland annat golvvård, toalettstädning, fönster- och mattvätt. Du kommer...
 • Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
  Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt SoL och LSS. Du bedömer behov, fattar beslut, dokumenterar i systemet VIVA och lämnar beställning till...
 • Klasslärare årkurs 5 till Gillberga skola
  Som lärare på Gillberga skola ansvarar du för undervisning i SO och engelska samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ett arbetslag....
 • Personlig assistent till Slätten
  Att arbeta som personlig assistent till en ung kille med funktionsnedsättningen, autism och utvecklingsstörning. Arbetsuppgifterna består i att stödja och serva brukaren till ett bra och aktivt liv...
 • Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
  I din roll som socialsekreterare skall du stödja och motivera försörjningsstödtagare att ta sig vidare ut i arbete eller studier. Detta genom att exempelvis i samtal upprätta individuella...
 • Studie- och yrkesvägledare till Stålforsskolan
  Stålforsskolan söker studie och yrkesvägledare. I rollen som studie- och yrkesvägledare ingår det bland annat att ha studie- och yrkesvägledning för eleverna, informera elever och vårdnadshavare om...
 • Lärare åk 4-6 Djurgårdskolan
  Undervisning och sedvanliga arbetsuppgifter gällande barn i årskurs 4-6. Du arbetar i nära samarbete med arbetslag åk 4 och är mentor för en klass i åk 4 .
 • Två boendestödjare/beteendevetare socialpsykiatri
  Vill du arbeta självständigt med rehabiliteringsplanering? Drivs du av att få en annan människa att växa? Då kanske du är den vi söker. I denna roll ansvarar du för att samordna och tillsammans med...
 • Kvalitetsstrateg till Vuxenförvaltningen
  Som kvalitetsstrateg tillhör du vuxenförvaltningens ledningsorganisation och rapporterar till förvaltningschefen. Förvaltningen är inne i en stark utvecklingsfas och en del i denna är utveckling av...
 • Enhetschef till arbetsmarknadsenheten AMA
  AMA är just nu inne i ett förändringarbete, som är både spännande och en utmaning för våra medarbetare. Vi söker därför en enhetschef som kan leda enheten enligt den utvecklinsplan som har uppförts...
 • Musiklärare till Gökstensskolan
  Undervisning av elever i åk 4-9 i ämnet musik. Som musiklärare har du även som uppgift att delta och arrangera jul, sommar avslutningar samt till exempel ung entrepenörmässan. Du kommer även samver...
 • Timvikarier inom vård och omsorg
  Lockas du av att skapa en meningsfull vardag för våra brukare? Då ska du söka dig till oss. Vi på Vuxenförvaltningen och Torshälla Stads förvaltning söker timvikarier inom vård och omsorg. De...
 • Arbetsspecialister till IPS-verksamheten
  Vill du ha ett utmanande och omväxlande arbete där du får arbeta med arbetsrehabilitering? Då passar du hos oss! Som arbetsspeciallist ansvarar du för att hitta nya arbets- och praktikplatser till...
 • Handledare/beteendevetare
  Som handledare/beteendevetare på resursteamet arbetar du utifrån biståndsbeslut med ungdom i eget boende med kommunkontrakt, HVB placerade ungdomar samt placerade i familjehem eller nätverkshem. Du...
 • Socialsekreterare
  Ditt uppdrag är att beskriva, analysera och bedöma behov, bedriva motivationsarbete, upprätta vårdplan, genomförande plan, samt bereda och fatta eventuella beslut. Enheten ansvarar även för...
 • Kock till Torshälla
  Som kock kommer du att arbeta i ett team med andra kockar i deras dagliga arbete. Du brinner för utvecklings- och förbättringsarbetet i köken. Främst matlagning men även sedvanliga uppgifter inom...
 • 2 Förskolechefer
  Vill du arbeta för att Eskilstunas barn får förutsättningar att förverkliga sina framtidsdrömmar? Vill du göra skillnad, då har vi arbetet åt dig. Här utvecklas både barn, pedagoger och förskola. V...
 • Socialsekreterare till Familjerätten
  Som socialsekreterare på Familjerätten arbetar du med upplysningar och utredningar på uppdrag av tingsrätten. Du är en stödjande funktion för separerade föräldrar genom att exempelvis erbjuda...
 • Deltidsbrandmän till Torshälla
  Vi söker just nu 3 stycken brandmän för timanställning till Torshälla deltidsstation. Arbetet innebär att rycka ut på larm i framförallt Torshällaområdet. Vi söker dig som bor och arbetar i Torshäl...
 • Ekonomiassistent
  Vi söker nu en ekonomiassistent till distrikt öst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara leverantörsreskontra, kontering och kundfakturering. Därutöver kommer du att ingå som en resurs ...
 • Lärare med behörighet Ma/No till Faktoriet
  Vi är stolta över våra elevers förmågor och vill ge alla elever en chans att få utvecklas maximalt, därför söker vi just nu en ärare med behörighet i Ma och No-ämnena. I din roll som lärare på...
 • Pedagog sökes till Gökstensskolan
  Du kommer att arbeta på ett schemalagt vikariat på 50% på fritids och som resurs i klass. Möjlighet till mer tid vid sjukfrånvaro och planerad frånvaro Som pedagog tidigare åldrar arbetar du i ett...
 • LSS-handläggare till Stödcentrum för barn och ungdom
  I arbetsuppgifterna ingår att utreda och fatta beslut om personkretstillhörighet och rätt till insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska också följa upp...
 • Ma/no lärare till Gökstensskolan
  Du kommer ha ansvar för elever i ma/no. Mentorskap ingår. Som lärare senare åldrar arbetar du i ett arbetslag med andra pedagoger. Barnens behov och sammansättning styr verksamhetens innehåll och...
 • Utvecklingsledare hälso- och sjukvård och kost
  Att tänka nytt och annorlunda tror vi är framgångsfaktorer för att klara framtidens utmaningar. Är du modig och har intresse för utvecklings- och utredningsarbete inom områdena hälso- och sjukvård...
 • Kurator till Rekarnegymnasiet -projektanställning
  Vi söker en Kurator som vill vara med och förverkliga vår verksamhetsidé: ”Rekarnegymnasiet är en kreativ mötesplats dit elever kommer för att med glädje skaffa sig kunskap och beredskap för ett...
 • Vikarierande konstpedagog till Eskilstuna konstmuseum
  Som konstpedagog vid Eskilstuna konstmuseum arbetar du tillsammans med övrig personal för att tillgängliggöra konsten för elever tillhörande kommunens skolor, privata grupper och en bred allmänhet....
 • Studie- och yrkesvägledare till Rekarnegymnasiet - projektanställning
  Vi söker en Studie- och Yrkesvägledare som vill vara med och förverkliga vår verksamhetsidé: ”Rekarnegymnasiet är en kreativ mötesplats dit elever kommer för att med glädje skaffa sig kunskap och...
 • Praktikhandledare/-samordnare till Rekarnegymnasiet, projektanställning
  Vi söker en praktikhandledare/-samordnare som vill vara med och förverkliga vår verksamhetsidé: ”Rekarnegymnasiet är en kreativ mötesplats dit elever kommer för att med glädje skaffa sig kunskap oc...
 • Lärare i svenska som andraspråk till Rekarnegymnasiet-vikariat
  I dina arbetsuppgifter ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen, att aktivt arbeta med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling både socialt och kunskapsmässig...
 • Lärare i svenska som andraspråk till Rekarnegymnasiet-visstid
  I dina arbetsuppgifter ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen, att aktivt arbeta med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling både socialt och kunskapsmässig...
 • Lärare i engelska och svenska till Rekarnegymnasiet -visstid
  I dina arbetsuppgifter ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen, att aktivt arbeta med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling både socialt och kunskapsmässig...
 • Barn och Fritidslärare till Rinmangymnasiet
  Lärare på introduktionsprogrammet Språkintroduktion med undervisning i karaktärsämnen för barn- och fritidsprogrammet. I tjänsten ingår anskaffning av APL-platser samt uppföljning av elevernas APL....
 • Biträdande Grundskolechef till Eskilstuna kommun
  Som biträdande grundskolchef kommer du att arbeta mycket nära skolchefen och här ska du snabbt kunna ta dig an uppgifter som delegeras av skolchefen i det dagliga och löpande arbetet. Du är direkt...
 • Rektor Ärla/Hällberga, Eskilstuna Kommun
  I din roll som rektor förväntas du bidra till skolområdets och skolledningens gemensamma bästa. Du har det fulla ansvaret specifik för din skolenhet, din personalgrupp och din enhets ekonomi. Du är...
 • Skogsängsskolan söker SV/SO-lärare till åk. 2
  I din roll som lärare i Eskilstuna kommun arbetar du med undervisning samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ett arbetslag. Du ser...
 • Musiklärare till Skiftingehus
  Undervisning av elever i åk 4-9 i ämnet musik. Som musiklärare har du även som uppgift att delta och arrangera jul, sommar avslutningar och har ansvar för skolans kör. Som lärare arbetar du i ett...
 • Lärare med specialpedagogisk kompetens till Sjukhusskolan
  Vi söker en lärare med specialpedagogisk kompetens. I din roll som lärare/speciallärare på Sjukhusskolan arbetar du tillsammans med skolans arbetslag och ger elever undervisning medan de är sjuka....
 • Utvecklingsinriktad fysioterapeut/sjukgymnast till hemsjukvården
  Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast som är driven och utvecklingsfokuserad och vill vara med och utveckla rehabiliteringen inom Eskilstuna kommun i allmänhet och Paramedicinska enheten i synnerhe...
 • Utvecklingsinriktad arbetsterapeut till hemsjukvården
  Vi söker en arbetsterapeut som är driven och utvecklingsfokuserad och vill vara med och utveckla rehabiliteringen inom Eskilstuna kommun i allmänhet och Paramedicinska enheten i synnerhet. Vi...
 • Lärare och pedagoger sökes till grundskolan Eskilstuna kommun
  I din roll som lärare i Eskilstuna kommun arbetar du med undervisning samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ett arbetslag. Du ser...
 • Torshälla stads förvaltning söker socialsekreterare IFO
  För att lyckas i rollen som socialsekreterare ser vi att du gillar den omväxling och breda kunnande som det innebär att arbeta med olika målgrupper, både barn och unga, familjer och vuxna....
 • Teamledare IFO-teamet Torshälla stads förvaltning
  I dina arbetsuppgifter som teamledare kommer du att leda och fördela det dagliga arbetet inom teamet för individ- och familjeomsorgsfrågor samt ingå i enhetens ledning. Du kommer att bidra till att...
 • Stadsjurist med inriktning offentlig rätt
  Vi söker nu en jurist som vet vad god service är! Som stadsjurist på Konsult och Uppdrag arbetar du med att på uppdrag utföra juridiska tjänster. Du arbetar dels generellt med de juridiska frågor s...
 • Intendent för den publika verksamheten Eskilstuna konstmuseum
  I rollen som intendent för den publika verksamheten svarar du för de tillfälliga utställningarna, samlingen och programverksamheten på Eskilstuna konstmuseum. Ett arbete som sker i nära samarbete m...
 • Lokal- och fastighetsprojektledare till Vuxenförvaltningen
  Vill du vara med och utveckla Eskilstuna kommuns utbyggnad inom vård och omsorg. Eskilstuna Kommun står inför stor utmaning med att tillgodose ett växande vård- och omsorgsbehov. Vi söker dig som...
 • Specialpedagog till Mesta
  Som specialpedagog arbetar du med elever i behov av särskilt stöd, individuellt och/eller i grupp i skola och fritidshem. Dina arbetsuppgifter kan t.ex. innebära att göra utredningar, upprätta...
 • Kock till Skogstorpsskolan
  På våra skolrestauranger roterar personalen på de flesta arbetsuppgifter och du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom storkök. Vi söker ett ekologiskt och miljösmart tänk med...
 • Socialsekreterare till Utredningsenheten Barn och familj
  Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt bereda...
 • Lärare med behörighet SV/EN till Söderskolan
  Vill du göra skillnad? Som lärare på en resursskola får du den möjligheten. Här medverkar du under elevernas hela skoldag – undervisar på lektioner, äter pedagogisk lunch, ”rastvaktar” etc. Du...
 • Enhetschef till Tunagården
  Som chef förväntas du arbeta för att erbjuda våra äldre stöd, vård och omsorg som är personcentrerad och av god kvalitet. Du arbetar för effektiva processer, optimerad bemanning och för en budget i...
 • Processägare vuxenutbildning till nyinrättad tjänst
  I denna nyinrättade tjänst kommer du att driva, utveckla och implementera processarbetet inom Vuxenutbildningen. Du bevakar elevens perspektiv och säkrar att processer och rutiner i största möjliga...
 • Kvalitetsmedveten mätningsingenjör till nyinrättad tjänst
  Har du erfarenhet eller utbildning som mättekniker eller liknande och dessutom är noggrann och kvalitetsmedveten? Då är du den vi söker! Stadsbyggnadsförvaltningen satsar och utökar GIS-verksamhete...
 • MBK-koordinator till nyinrättad tjänst
  Är du kunnig inom MBK och projektledning? Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar och söker en MBK-ledare till nyinrättad tjänst. För rätt person är detta en stimulerande och utvecklande tjänst! I din...
 • Geodataadministratör till serviceinriktad tjänst
  Vi söker dig som har ett stort intresse för geodata och har utbildning eller erfarenhet inom området. Trivs du i en serviceinriktad roll med mycket kontakter kommer du trivas hos oss. Som...
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan