Eskilstuna kommun
18 december 2014 19:14

Lediga jobb

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare

Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!
 

 

 

Lista över lediga jobb

 • Timvikarie som boendestödjare i Torshälla
  Vi söker nu en boendestödjare som vill jobba extra för att stötta våra brukare i Torshälla. Boendestöd i Torshälla erbjuder stöd i hemmet för målgrupperna socialpsykiatri samt inom individ- och...
 • Lärare med specialläraruppdrag till Årbyskolan
  Årbyskolan söker nu en speciallärare med starkt engagemang för eleverna. Som lärare med ett specialläraruppdrag arbetar du ständigt med att, tillsammans med skolans arbetslag, ge eleverna verktyg o...
 • Sjuksköterskor till ny korttidsenhet i Torshälla
  Boendets sjuksköterska ansvarar för att den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Sjuksköterskan ska på ett strukturerat sä...
 • Två rektorer F-6 till Eskilstunas grundskola
  Skolor med härliga elever och entusiastisk personal söker en synlig och närvarande rektor som sätter det pedagogiska arbetet i centrum och ser ljust på framtiden. Som rektor hos oss förväntas du at...
 • Förhandlingschef
  Ditt huvudsakliga ansvarsområde blir att på strategisk och beslutande nivå självständigt driva arbetsgivarfrågor med inriktning på arbetsrätt, förmåns-, pensions- och lönebildningsfrågor. Du har...
 • Boendestödjare/beteendevetare
  Boendestödjaren/beteendevetaren har som huvuduppgift att se till alla brukarna på boendet är delaktiga, i det pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i de individuella genomförandeplanerna. ...
 • Beteendevetare till LSS-gruppboende i Torshälla
  Är du nytänkande och har intresse för utvecklingsarbete? Gillar du att entusiasmera och motivera andra samt vill stötta kontaktpersonal i dokumentationsarbetet? Då kanske du är den vi söker....
 • Handledare/Beteendevetare
  Som handledare/beteendevetare på resursteamet arbetar du utifrån biståndsbeslut med att utföra uppdrag för barn och ungdomar placerade i familjehem, nätverkshem eller annat HVB. Du har även som...
 • Trygg och stabil kock till Slagstaskolan
  Brinner du för matlagning och motiveras du av att bidra till hög kundnöjdhet? Då ska du söka dig till oss! Som kock kommer du att arbeta i ett team med andra kockar i deras dagliga arbete. Du har...
 • Nämndsekreterare/registrator
  Du arbetar tillsammans med en kollega som förvaltningens registrator/nämndsekreterare. I registratorsrollen ansvarar du för posthantering, arkivering, beställningar, sekretaruppdrag samt hanterar...
 • Flerspråkig lärare till Stålforsskolans studieverkstad
  Nu söker vi en flerspråkig lärare i So eller No-ämnena som vill utvecklas tillsammans med oss. Du arbetar i skolans team för elever som anlänt till Sverige nyligen och upp till för 6 år sedan, vilk...
 • Socialchef
  Som socialchef är ditt initiala uppdrag att etablera/nystarta Socialförvaltningen. Här kommer du att ansvara för att driva och leda visions- och strategiarbetet. Detta gör du tillsammans med...
 • Förskollärare/Fritidspedagog till Lundbyskolan
  Vi söker nu en förskollärare/fritidspedagog som kan bidra till vår fortsatta utveckling. Är du den vi söker? Din roll på skolan består av två delar, dels som stöd för eleverna i klassrummet...
 • Driven livsmedelsinspektör med kvalitetsfokus
  Denna tjänst har inriktning livsmedelskontroll och största delen av ditt arbete kommer att bestå av inspektioner på livsmedelsanläggningar. Du kommer utreda matförgiftningar och hantera klagomål sa...
 • Skolintendent till Ärla- och Hällberga skolor
  Vi söker nu en driven intendent till två skolor i ett rektorsområde i Eskilstuna kommun! Vill du vara det stöd till skolledningen i administrativa frågor som behövs för att den ska kunna fokusera p...
 • Självständig sjuksköterska LSS/funktionshinder
  Är du en entusiasmerande sjuksköterska som har erfarenhet inom professionen och som vill verka för god hälso-och sjukvård inom Eskilstuna kommun? Har du även ett intresse av brukare inom...
 • SO Lärare åk 5 till Gillberga skola
  Vill du arbeta som SO lärare på en liten gemytlig skola med närhet till naturen? Då är detta tjänsten för dig! Gillberga skola söker nu en klasslärare till årskurs 5 med behörighet att undervisa i...
 • Speciallärare till Hammargärdets skola
  Vill du arbeta som speciallärare på en lantortsskola med närhet till naturen? Då har vi tjänsten för dig! Hammargärdets skola söker nu en speciallärare som kommer att ha ansvar för planering och...
 • Enhetschef till vuxenförvaltningen
  Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom hemtjänst. Du har ansvar för en enhet med ca 35 anställda och arbetar på uppdrag av områdeschef. Som enhetschef ingår du i områdeschefens...
 • Utvecklare till vuxenförvaltningen
  Vi söker dig som vill arbeta som utvecklare inom ordinärt boende. Du arbetar på uppdrag av områdeschef och enhetschefer och i nära samarbete med utvecklingsledare och en till utvecklare. Som...
 • Lärare till Hammargärdets skola
  Letar du efter en lärartjänst på en lantortskola, då är detta tjänsten för dig! Hammargärdets skola söker nu en lärare med breda ämneskunskaper. Tjänsten är förlagd på 1-3 och du kommer tillsammans...
 • Specialpedagog/handläggare
  Är du intresserad av ett spännande och ansvarsfullt uppdrag som specialpedagog på kommunledningskontoret? Är du utbildad specialpedagog som tycker om handläggning? Då är du personen vi söker! I...
 • Förskollärare till Grundsärskolan/Djurgårdsskolan
  Brinner du för att entusiasmera och motivera dina elever? Vi söker nu en Förskollärare till grundsärskoleklass och tillhörande fritidshem. Din uppgift är att ansvara för den pedagogiska verksamhete...
 • Modersmålslärare i somaliska
  Rollen som modersmålslärare innebär att undervisa i somaliska för vuxna somaliska elever. Du undervisar i alfabetisering på modersmålet. Du undervisar också i läsning och skrivning. Det är ett...
 • Kommunstrateg Miljö/hållbar utveckling
  Vi söker en Kommunstrateg inom miljö till kommunledningskontoret med ansvar för att driva hållbarhetsfrågor med fokus på hållbar stadsutveckling. I din roll kommer du att ansvara för strategiska...
 • Avdelningschef till Bygglovsavdelningen
  Du, som avdelningschef, och dina medarbetare är med och formar det nya Eskilstuna och vi jobbar intensivt med stadsutveckling och förtätning av staden. Som avdelningschef för bygglovsavdelningen är...
 • Skolbibliotekarie till Djurgårdsskolan
  Vi söker nu en bibliotekarie för en heltidstjänst på dagtid med ansvar för Djurgårdsskolans skolbibliotek. I rollen som bibliotekarie ansvarar du över skolbiblioteket. Du ingår i ett arbetslag men ...
 • Kommunikatör till barn- och utbildningsförvaltningen
  Vill du arbeta med att planera och genomföra informationsprojekt och kommunikationsplanering med varierande media som trycksaker, webb och intranät? Då har vi ett jobb för dig! Som kommunikatör och...
 • Arbetsspecialister till IPS-verksamheten
  Vill du ha ett utmanande och omväxlande arbete där du får arbeta med arbetsrehabilitering? Då passar du hos oss! Som arbetsspeciallist ansvarar du för att hitta nya arbets- och praktikplatser till...
 • Kurator till Björktorps- och Lundbyskolan
  Vill du arbeta med att främja god elevhälsa och fokusera på det friska? Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du som kurator har möjlighet att påverka och ta initiativ på flera olika nivåer – både...
 • Fritidsledare som vill jobba extra kvällar och helger
  Ung Fritid söker nu ca 5-10 stycken fritidsledare som vill jobba som timvikarier på våra verksamheter under kvällar och helger. Du arbetar ca 4-10 h/vecka. Som fritidsledare arbetar du med ungdomar...
 • Projektledare till Gatuavdelningen
  Arbetet som projektledare på Gatuavdelningen innebär att du både projektleder och arbetsleder anläggningsarbeten på uppdrag av vår projektavdelning, de kommunala bolagen och Torshälla stad. Som...
 • Företagsutvecklare med genuskompetens till ny tjänst
  Vill du utveckla Eskilstunas näringsliv och har kompetens inom genus? Gillar du att arbeta i en flexibel och skapande miljö? Ser du möjligheter och har framtidsmod? Då kanske du är den företagsutve...
 • Konstpedagog till Ebelingmuseet
  Som konstpedagog vid Ebelingmuseet arbetar du tillsammans med övrig personal för att tillgängliggöra konsten för elever tillhörande kommunens skolor, privata grupper och en bred allmänhet. Du ingår...
 • Driven HR-konsult till ny tjänst inom Konsult och uppdrag
  Vill du arbeta inom HR i en bred och spännande roll? Är du dessutom en driven person som trivs i en konsultativ roll? Då ska du söka till vår nya tjänst som HR-konsult på Konsult och uppdrag! I den...
 • Biståndshandläggare inom LSS
  Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt SoL och LSS. Dokumenterar gör du i systemet VIVA och lämnar beställningar till verkställighet. Arbetet...
 • Byggledare
  I din nya roll som Byggledare är du avdelningens representant under byggskedet vid projekt som utförs i egen regi eller som entreprenad. Projekten omfattar kommunala investeringar i gator, parker,...
 • Projektör
  Projekt och GIS-avdelningen söker nu en projektör. Vill du arbeta med mark- och gatuprojektering? Vill du jobba självständigt med utredningar, arbetshandlingar och förfrågningsunderlag? Då kanske d...
 • Speciallärare/Specialpedagoger till S:t Eskils gymnasium
  Som specialpedagog hos oss ansvarar du för specialundervisning på Introduktionsprogram och nationella program i några av ämnena Svenska, Svenska som andra språk, Matematik, Geografi och Engelska. D...
 • Enhetschef till Ärlagården
  Vi utökar antalet enhetschefer inom gruppen vård-och omsorgsboende för äldre och söker nu en enhetschef till Ärlagårdens äldreboende. Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar...
 • SO lärare till Rinmangymnasiet
  Vi söker nu dig som vill jobba som SO lärare på Rinmangymnasiet. Tjänsten är förlagd på ERC, Extra Resurs Center, som är en specialpedagogisk verksamhet inom Rinmangymnasiet. Verksamheten vänder si...
 • Ungdomsutvecklare till Torshälla
  Vi söker dig som har god förmåga att knyta till dig ungdomar samt har förmågan att få dem förverkliga sina egna idéer. Du kommer att arbeta med att: • Arbeta kvällar på ungdomscaféet Bonsai. • Att...
 • Teamledare till ekonomiskt bistånd
  Teamledarens ansvar är att leda och fördela arbetet inom en arbetsgrupp som handlägger alla nya ansökningar om förssörjningsstöd. Ett stort fokus i den rollen är att coacha, vägleda och entusiasmer...
 • Psykologer med fokus på elevhälsa
  Vi söker fyra legitimerade alternativt PTP-psykologer som kommer att ingå i en centralt placerad enhet inom förvaltningen. I din arbetsroll kommer du att tillföra psykologisk kompetens och stödja...
 • Sjuksköterska med intresse för demensvård
  Är du en entusiasmerande sjuksköterska som har erfarenhet inom professionen och som vill verka för god hälso-och sjukvård inom Eskilstuna kommun? Har du även ett intresse av brukare inom demens? Då...
 • Lärare i svenska som andraspråk till Komvux/Sfi
  Vill du arbeta pedagogiskt i en dynamisk och mångkulturell miljö? Motiveras du av att se andra utvecklas? Vill du göra en insats som gör skillnad för individen? Då kan rollen som lärare på Komvux/S...
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan