Eskilstuna kommun
18 september 2014 13:38

Lediga jobb

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Eskilstuna kommun?


Eskilstuna ligger mitt i framtidsregionen Stockholm - Mälardalen, en expansiv region med mer än tre miljoner invånare. En god samverkan mellan många olika aktörer, som högskola, kommunen och näringsliv, har bidragit till en bra utveckling och god befolkningstillväxt. Vi arbetar utifrån vår nya vision.

 

 

Lista över lediga jobb

 • Verksamhetschefer till gatuavdelningen
  Vi har påbörjat ett gediget förändringsarbete som både är spännande och en utmaning för våra medarbetare. Därför söker vi nu två verksamhetschefer som kan vara med och leda det fortsatta arbetet. S...
 • Speciallärare med fokus på språk och språkutveckling till Fröslundaskolan
  Är du en person som brinner för språk och språkutveckling och vill göra skillnad? Då är det dig vi söker! Som speciallärare på Fröslundaskolan ansvarar du för planering och undervisning för elever ...
 • Timvikarierande handledare till ensamkommande barn och ungdomar
  Arbetsgruppen på respektive boende består av 11 personer med olika utbildningsbakgrund. Handledarens uppdrag är att bemanna verksamheten, stödja och stärka ungdomen till ett självständigt liv och...
 • Lärare med behörighet Eng/Sv/Ma till Söderskolan
  Vill du göra skillnad? Som lärare på en resursskola får du den möjligheten. Här medverkar du under elevernas hela skoldag – undervisar på lektioner, äter pedagogisk lunch, ”rastvaktar” etc. Du...
 • Familjehemssekreterare
  Ditt uppdrag består av att rekrytera, utreda och stödja familjehem och på så sätt minska HVB-placeringar. Du kommer också att fastställa ersättningsstöd, ordna med kompetenshöjande åtgärder till...
 • Socialsekreterare
  Ditt uppdrag är att beskriva, analysera och bedöma behov, bedriva motivationsarbete, upprätta vårdplan, genomförande plan, samt bereda och fatta eventuella beslut. Enheten ansvarar även för...
 • Biträdande rektor till Lundbyskolan
  Din uppgift blir att arbeta för att skapa förutsättningar för en skola där alla elever och medarbetare känner att de utvecklas, utmanas och uppskattas. Du ska bidra i arbetet med att utveckla det...
 • Kommunikationsstrateg med ansvar för digitala kanaler
  Vi har hög ambitionsnivå i arbetet med våra digitala kanaler. Vi har en av Sveriges bästa kommunala webbplatser, utvecklar nu vårt intranät och satsar även på användandet av sociala medier. Som...
 • Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
  I din roll som socialsekreterare skall du stödja och motivera försörjningsstödtagare att ta sig vidare ut i arbete eller studier. Detta genom att exempelvis i samtal upprätta individuella...
 • Utvecklare till Ung Fritid
  I rollen som utvecklare ingår du i den dagliga verksamheten på mötesplats Palatzet. Du arbetar tillsammans med andra utvecklare och fritidsledare. I arbetsuppgifterna ingår att möta besökarna och...
 • Ekonom
  Som ekonom kommer du arbeta med kvalificerade ekonomiuppgifter i ett konsultativt tillvägagångssätt gentemot förvaltningens chefer och medarbetare. I rollen bistår du med redovisningsarbete,...
 • Fritidsledare till Ung Fritid
  I rollen som fritidsledare ingår du i den dagliga verksamheten på Ung fritid. Uppdraget innebär att coacha besökarna i deras fritid och att utifrån deras idéer, tankar och önskemål arbeta med...
 • Fritidsledare med kompetens inom färg, form och skapande
  I rollen som fritidsledare ingår du i den dagliga verksamheten på Ung fritid. Uppdraget innebär att coacha besökarna i deras fritid och att utifrån deras idéer, tankar och önskemål arbeta med...
 • Fritidsledare med musikkompetens
  I rollen som fritidsledare ingår du i den dagliga verksamheten på Ung fritid. Uppdraget innebär att coacha besökarna i deras fritid och att utifrån deras idéer, tankar och önskemål arbeta med...
 • Timvikarierande fritidsledare
  I rollen som fritidsledare ingår du i den dagliga verksamheten på Ung fritid. Uppdraget innebär att coacha besökarna i deras fritid och att utifrån deras idéer, tankar och önskemål arbeta med...
 • Trafikplanerare/Samhällsplanerare
  Vår trafikutveckling är progressiv och i framkant! Vi söker därmed en ny kollega som vill vara med och bidra till en säker och miljömässig hållbar trafikmiljö i Eskilstuna. Utifrån översiktsplan,...
 • Rektor till Komvux
  Nu söker vi en ny medlem till vårt ledningsteam på Komvux. Jobbet passar dig som är en lagspelare som är intresserad av pedagogiska och sociala frågor. Välkommen till en verksamhet som ständigt...
 • Handledare/Beteendevetare till nytt HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar
  Handledarens uppdrag är att stödja och stärka ungdomen till ett självständigt liv och därmed säkerställa att ungdomens behov tillgodoses. Handledaren planerar, organiserar och samordnar insatserna...
 • Boendestödjare till Tegnérgatan
  På Tegnérgatan arbetar personalen i kontaktpersonssteam kring varje brukare i samarbete med kvalitetssäkringssamordnaren, sjuksköterska och andra yrkeskategorier. Du kommer bl.a. att arbeta med att...
 • Undersköterska med finskspråkig profil till Tunagården
  Tjänsten avser undersköterska på ett gruppboende för personer med demens med tjänstgöring natt. Enhetens boenden är både svensk och finsktalande. I rollen som undersköterska arbetar du utifrån...
 • Förskollärare till förskoleklass på Lundbyskolan
  Som förskollärare jobbar du som stöd i undervisingen under skoldagen samt på fritids efter skoldagens slut. Ditt uppdrag kan också över tid bestå i ansvar för förskoleklassverksamhet. Du ser det so...
 • Lärare till Lundbyskolan
  Som lärare på Lundbyskolan arbetar du med undervisning och sedvanliga arbetsuppgifter gällande barn i de tidigare skolåren. Du ser det som en självklarhet att planera, genomföra och följa upp...
 • Boendestödjare/Beteendevetare till Kjulavägens gruppbostad
  På Kjulavägen består personalgruppen av åtta personer som tillsammans arbetar för att ge de fyra brukarna stöd och service. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med målsättning att...
 • Förskollärare till Torshälla förskolor
  Som förskollärare kommer du att tillhöra Torshällas förskoleverksamhet och arbeta på en av våra nio förskolor. Ditt uppdrag som förskollärare består av pedagogiskt arbete med barngrupper där åldrar...
 • Timvikarier till Torshälla förskolor
  Som timvikarie hos oss kommer du att arbeta inom våra nio förskolor. Ditt uppdrag som timvikarie består av arbete med barngrupper där åldrarna är mellan ett och fem år. Du ska kunna infinna dig på...
 • Personlig assistent
  Som personlig assistent arbetar du med att stödja brukaren i dess vardag. Du stöttar brukaren med hushållsgöromål samt med personlig hygien och omvårdnad. Vi dokumenterar enligt de regler och...
 • Strigelns förskola söker barnskötare
  Merparten av arbetet blir i den pedagogiska omsorgen på avdelningen tiotusen men du kommer även att stärka upp personalen i förskolan som en intern pool vid behov. Som nattpersonal tar du emot...
 • Sjuksköterskor LSS/funktionshinder
  Är du en entusiasmerande sjuksköterska som har erfarenhet inom professionen och som vill verka för god hälso-och sjukvård inom Eskilstuna kommun? Har du även ett intresse av brukare inom...
 • Socialsekreterare
  Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir, att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt bered...
 • Ekonomiassistent
  Vi söker nu en vikarierande ekonomiassistent till distrikt öst. Du kommer huvudsakligen arbeta med leverantörsreskontra, kontering och sekreteraruppgifter för distriktet. Du arbetar också med övrig...
 • Förskollärare
  Som förskollärare ansvarar du för att ge stöd, uppmuntran och möjlighet för varje barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lustfylld, utmanande och lärande miljö. Du har en ledande...
 • Timvikarier inom personlig assistans i höst
  Vi söker personal inom personlig assistans. Lockas du av att skapa en meningsfull vardag för våra brukare och samtidigt ha ett roligt jobb? Då ska du söka dig till oss. Arbetsuppgifterna består av...
 • Timvikarier som kock till restauranger inom äldreboenden
  Din huvuduppgift är sedvanliga arbetsuppgifter i storkök i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål. I detta ingår tillagning, planering, servering, salladsberedning, specialkost,...
 • Timvikarier inom vård och omsorg i höst
  Som timvikarie hos oss arbetar du med att motivera och vårda som innebär att du stöttar vid förekommande sysslor i hemmet och dokumentation. Du ska finnas tillhands för att motivera och assistera...
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan