Eskilstuna kommun
22 oktober 2014 23:42

Lediga jobb

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare

Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!
 

 

 

Lista över lediga jobb

 • Socialsekreterare
  Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir, att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt bered...
 • Lärare till St: Eskils Introduktionsprogram.
  I din roll som lärare på introduktionsprogrammen arbetar du med elever som inte uppnått godkända betyg från grundskolan. Målet är att eleverna ska uppnå betyg inom grundskolans ämnen och därefter...
 • Planarkitekter som vill bidra till Eskilstunas utveckling!
  För närvarande arbetar vi med flera stadsutvecklingsprojekt och behöver därför förstärka Planavdelningen med planarkitekter som vill bidra till Eskilstunas utveckling! I din roll som planarkitekt...
 • Sjuksköterska LSS/funktionshinder
  Är du en entusiasmerande sjuksköterska som har erfarenhet inom professionen och som vill verka för god hälso-och sjukvård inom Eskilstuna kommun? Har du även ett intresse av brukare inom...
 • Uppdragschef
  Vill du vara den som driver arbetet med att skapa tydliga beställningar till vuxenförvaltningens verksamheter? Är du den som motiveras av att leda strategisk utveckling inom vård och omsorg på en...
 • Biståndschef
  Vill du vara den som strategiskt leder utvecklingen av myndighetsutövningen inom vård och omsorg? Lockas du av att driva processarbetet och utvecklingen inom myndighetsövning i samarbetet med övrig...
 • SvA lärare till Rekarnegymnasiet
  I din roll som lärare på introduktionsprogrammet arbetar du med elever som inte uppnått godkända betyg från grundskolan. Målet är att eleverna ska uppnå betyg inom grundskolans ämnen och därefter...
 • Boendestödjare/beteendevetare till Skogsängens serviceboende
  Vill du vara initiativtagare till god kvalitet på arbetsplatsen? Är du den som har fokus på helheten? Då kanske du är den som vi söker. Boendestödjaren/beteendevetaren har som huvuduppgift att se...
 • Rektor till Mesta och Hållsta skolor
  Två skolor med härliga elever och entusiastisk personal söker en synlig och närvarande rektor som sätter det pedagogiska arbetet i centrum och som ser ljust på framtiden. Gillar du hårt arbete, tuf...
 • Lärare med specialläraruppdrag till Ärstaskolan
  Är du en duktig lärare som söker en ny utmaning? Nu söker vi en lärare till ett specialläraruppdrag. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam där du främst kommer att arbeta undervisande, nära...
 • Tidigarelärare till studieverkstad
  Studieverkstaden är ett stöd för nyanlända elever som gått ca 1, 5 år i internationell klass och som nu går i ordinarie klass. Som lärare i studieverkstaden undervisar du flerspråkiga elever i åk 1...
 • Fritidspedagog/tidigarelärare till Hällberga skola
  Vi söker nu en fritidspedagog/tidigarelärare till vårt arbetslag i åk 4-6. Du kommer att samarbeta nära i arbetslaget och delta i undervisning och ansvara för elevgrupper utifrån arbetslagets...
 • Lärare åk 4-6 till Hällberga skola
  I rollen kommer du att arbeta som undervisande lärare med tonvikt i arbetslag åk 4-6. Du har även mentorskap i åk. 6. Som lärare utför du sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i lärarrollen och...
 • Fastighetsplanerare med strategisk förmåga
  I denna roll arbetar du med att optimera fastighetsbeståndet av kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett kapacitetsperspektiv. Du har eget...
 • Lärare åk 2 till Ärla Skola
  I rollen kommer du att arbeta som undervisande lärare i årskurs 2. Du kommer arbeta som klasslärare och vi ser gärna att du har behörighet i Svenska, Engelska och SO. Som lärare utför du sedvanliga...
 • Fritidspedagog till Ärla Skola
  I din roll som fritidspedagog på Ärla skola hjälper du till och verkar för att utveckla fritidshemmet utifrån uppsatta verksamhetsmål och LGR 11. Du samverkar mot skolan under förmiddagar och har...
 • Upphandlare
  I rollen driver du och ansvarar självständigt för att genomföra upphandlingsprojekt. Du arbetar konsultativt och affärsmässigt med kunder i hela kommunkoncernen. I uppdraget ingår att bidra till...
 • Förskoleadministratör
  I rollen som förskoleadministratör ansvarar du för två förskoleområden som består av 15 förskolor och är förskolechefernas stöd i det dagliga arbetet. Du uppehåller en god service mot ledning,...
 • Personlig assistent
  Område 3 söker nu en personlig assistent till en brukare med både fysisk och kognitiv funktionsnedsättning. Vill du vara den som stödjer och motiverar brukaren i dess vardag? Som tillsammans med di...
 • Socialpedagog till Fröslundaskolan
  Vill du göra skillnad genom att stötta våra elever till en tryggare skolgång? Nu ska vi utöka vårt trygghetsteam på skolan med ytterligare en socialpedagog. Som socialpedagog på vår skola fyller du...
 • Biståndshandläggare till Biståndskontoret
  Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt SoL och LSS. Dokumenterar gör du i systemet VIVA och lämnar beställningar till verkställighet. Arbetet...
 • Kurator till Mångkulturella enheten
  Arbetet erbjuder spännande och utmanande arbetsuppgifter i ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Som skolkurator har du en central roll i skolornas elevomsorgsgrupper....
 • Senarelärare med behörighet Sva/Eng till Mångkulturella enheten
  Vi är stolta över våra elevers förmågor och vill ge alla elever en chans att få utvecklas maximalt, därför söker vi just nu en lärare med behörighet i svenska som andra språk och engelska. I din ro...
 • Modersmålslärare
  Som modersmålslärare undervisar du eleverna i deras modersmål. Eleverna finns på många olika skolor. Som lärare planerar du och lägger upp dina lektioner självständigt. Du har även kontakt med...
 • Pedagog sökes till Gökstensskolan
  Tjänsten är schemalagd med fasta tider både som resurs i klass och som personal på fritids. Tjänsten omfattar F-3. Som pedagog för tidigare åldrar arbetar du i ett arbetslag med andra pedagoger....
 • Bibliotekarie till S:t Eskils skolbibliotek
  Som bibliotekarie hos oss kommer du att ansvara för biblioteket och bidra till dess utveckling. Du har till uppgift att stärka våra elever och lärares informationskompetens och att ge eleverna...
 • Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
  I din roll som socialsekreterare skall du stödja och motivera försörjningsstödtagare att ta sig vidare ut i arbete eller studier. Detta genom att exempelvis i samtal upprätta individuella...
 • Boendestödjare/beteendevetare till Bellmansgatan
  Vill du arbeta självständigt med rehabiliteringsplanering? Drivs du av att få en annan människa att växa? Då kanske du är den vi söker. Boendestödjaren/beteendevetaren ansvarar för att samordna och...
 • Torshälla stads förvaltning söker HR-Konsult
  Vill du vara del av en växande förvaltning med en mångfacetterad verksamhet? Tycker du om att ha snabba beslutsvägar och ett utvecklande jobb? Då ska du söka till oss! Som HR-konsult kommer du arbe...
 • Redovisningsansvarig
  Vi står nu inför en kommande pensionsavgång inom vår ekonomienhet på huvudkontoret och söker därmed en ny Redovisningsansvarig! Som Redovisningsansvarig får du en ansvarsfull nyckelposition på...
 • Socialsekreterare till Beroendecentrum Mälarsjukhuset
  Som socialsekreterare på Beroendecentrum arbetar du med myndighetsutövning och handläggning enligt SoL, LVU och LVM. Du använder den strukturerade intervjumetoden ASI i utredningsarbetet. Du möter...
 • HR-Konsult
  I ditt uppdrag som HR-konsult arbetar du konsultativt gentemot förvaltningens chefer. Du arbetar såväl strategiskt som operativt, både som generalist och specialist inom förvaltningen HR-enhet. Din...
 • Skolkurator till Rinmangymnasiet
  Vill du arbeta med att främja god elevhälsa och fokusera på det friska? Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du som kurator har möjlighet att påverka och ta initiativ på flera olika nivåer – både...
 • Tidigarelärare till Hällby skola
  I din roll som lärare på Hällby skola arbetar du med undervisning samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ett arbetslag. Du ser det...
 • Torshälla stads förvaltning söker vård- och omsorgspersonal
  Som timvikarie hos oss arbetar du med att motivera och vårda som innebär att du stöttar vid förekommande sysslor i hemmet och dokumentation. Du ska finnas tillhands för att motivera och assistera...
 • Förskollärare till Lagersbergsskolan
  Vi är stolta över våra elevers talanger och förmågor och vill ge alla elever en chans att få utvecklas maximalt. Som förskollärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar du dagligen med att inspirer...
 • Musiklärare till Skogsängsskolan
  Arbetsuppgifterna består i att undervisa elever i grundskolans tidigare åldrar inom musikområdet. Som musiklärare har du även som uppgift att delta och arrangera jul/sommar avslutningar och liknand...
 • Tidigarelärare i Sv/SVA/So till Lagersbergsskolan
  Som lärare på Lagersberskolan arbetar du med undervisning samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Vi är stolta över våra elevers talanger och förmågor och vill ge alla elever...
 • Tidigarelärare i Ma/No till Lagersbergsskolan
  Som lärare på Lagersberskolan arbetar du med undervisning samt sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i rollen som lärare. Vi är stolta över våra elevers talanger och förmågor och vill ge alla elever...
 • Timvikarier inom personlig assistans i höst
  Vi söker personal inom personlig assistans. Lockas du av att skapa en meningsfull vardag för våra brukare och samtidigt ha ett roligt jobb? Då ska du söka dig till oss. Arbetsuppgifterna består av...
 • Timvikarier som kock till restauranger inom äldreboenden
  Din huvuduppgift är sedvanliga arbetsuppgifter i storkök i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål. I detta ingår tillagning, planering, servering, salladsberedning, specialkost,...
 • Timvikarier inom vård och omsorg i höst
  Som timvikarie hos oss arbetar du med att motivera och vårda som innebär att du stöttar vid förekommande sysslor i hemmet och dokumentation. Du ska finnas tillhands för att motivera och assistera...
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan