MENY
Eskilstuna kommun

Flyktingguide/Språkvän och förenings­matchning

Flyktingguide/Språkvän logga

Genom att bygga broar mellan nyanlända och etablerade personer i Eskilstuna skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning och motverkar okunskap, fördomar och segregation i vårt samhälle.

Bli flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv!

Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som frivillig guide eller om du vill få en flyktingguide/språkvän - kontakta oss!

Anmäl dig som språkvän via digitalt formulär online

Anmäl dig som språkvän via pappersblankett

Vem riktar vi oss till? 

  • Personer med utländsk bakgrund som vill förbättra sina svenska­kunskaper (språk/kultur/traditioner m m).
  • Frivilliga personer med svensk språk- och kulturkunskap som vill träffa personer med utländsk bakgrund och göra en god samhällsinsats. Man behöver inte vara född i Sverige för att delta.

Så här går det till

  1. Efter anmält intresse till att bli/få flyktingguide/språkvän görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation samt individuella önskemål.
  2. Samordnaren på kommunen ordnar sedan ett första möte mellan guide och nyanländ där de får presentera sig för varandra och ställa frågor. Därefter sköter man kontakten själv och träffas så ofta man kan och vill. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt.
  3. Den första månaden är en slags ”prövotid” då man träffas på försök. Sedan väljer parterna om de vill fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten avslutas normalt efter ett år. Den som vill kan då få en ny matchning.

Vad ska vi göra tillsammans?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. Ni bestämmer detta tillsammans.

Att vara språkvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en "svensk kontakt" som man ställer krav på hjälp och stöd ifrån. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet. 

Flyktingguide/Språkvän  |  Föreningsmatchning

Föreningsmatchning logga

Nytt projekt där nyanlända och föreningar möts

I ett nyligen uppstartat projekt med Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen och Sörmlandsidrotten matchas nyanlända och lokala svenska Föreningar med varandra efter gemensamma intressen.

Eskilstunas föreningsliv är rikt och många lokala föreningar vill gärna välkomna nyanlända in i sin verksamhet. På samma sätt är behovet av en meningsfull fritid och sociala kontakter och umgänge en viktig pusselbit för många nyanlända för att snabbare komma in i samhället, lära sig språket m.m.

Integrationspussel

Fokus på nyanlända inom "Etableringen", men ALLA  är välkomna!

Inom det så kallade "Etableringsuppdraget" på Arbetsförmedlingen deltar många nyanlända med olika integrationsfrämjande insatser varje vecka. Detta kan vara svenskundervisning, samhällsorientering, söka-jobb kurser och mycket annat.

Genom projektet med "Föreningsmatchning" utökar vi nu dessa insatser till att också kunna innefatta deltagande i olika lokala föreningar. Men även om fokus ligger på etableringsuppdraget så är naturligtvis alla välkomna att vara med.

Utveckling av Flyktingguide/Språkvän

Det nya projektet är en utveckling av Eskilstuna kommuns tidigare framgångsrika sociala integrationsarbete med flyktingguider/språkvänner där nyanlända och etablerade matchas ihop.
Grundprincipen för det nya samarbetet är detsamma, men istället för att enbart matcha indiver med varandra så sker detta nu också med föreningar.

Hur går det till?

Om du som nyanländ deltar inom "Etableringen" på Arbetsförmedlingen så prata först med din handläggare om att du vill delta så får du mer information om dina möjligheter.

Du kan även ta direktkontakt med Rabie Aldeeb ( rabie.aldeeb@eskilstuna.se , 073‑950 41 69) på Eskilstuna kommun eller Gunnar Lingmerth ( gunnar.lingmerth@arbetsformedlingen.se , 010‑486 64 62) på Arbetsförmedlingen för mer information.

För dig som företräder en lokal förening så anmäl antingen intresse genom blanketten nedan (skickas till någon av ovanstående eller lämnas in i Stadshuset) eller så kontaktar du Rabie eller Gunnar för mer information.

Anmälan

Båda parter fyller i en liten blankett med sin bakgrund och önskemål om matchning. Via sin handläggare på etableringen eller via länken nedan för öreningar. Sedan letar vi aktivt nyanlända och föreningar som kan passa med varandra. Detta gäller dock inte privatpersoner som inte tillhör etableringen som istället kontaktar Rabie eller Gunnar direkt.

Anmäl dig som förening via papperblankett

Vem riktar vi oss till? 

  • Personer med utländsk bakgrund som vill delta i aktiviteter i det lokala föreningslivet i Eskilstuna
  • Lokala svenska föreningar som är villiga att välkomna nya deltagare och låta dem ta del av utbudet där och få stöd i detta 

Så här går det till:

Efter anmält intresse letar vi upp en matchning till dig som nyanländ eller förening. Om du är nyanländ och tillhör etableringen får du en aktivitet i din etableringsplan. Om du inte tillhör etableringen så förmedlar vi en kontakt mellan er så att ni får tillfälle att träffas. 

Som nyanländ får du möjlighet till deltagande eller utökat engagemang i en förening. Som lokal förening får ni in nya deltagare till era aktiviteter och kanske framtida ledare och medlemmar. Alla vinner på detta!

Win-win-situation
Rabie Aldeeb
Integrationssamordnare