Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arena- och badhusprojektet

Förberedelser för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden pågår. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.  

Så här kommer badhuset och arenan att se ut

Nytt badhus - Munktellbadet

Första spadtaget för det nya badhuset togs 27 januari 2014 och den 28 januari 2016 vred vi på vattenkranarna och började fylla 50-meters bassängen med vatten. NCC bygger badhuset på uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna Bad AB planerar för verksamheten i badhuset. Munktellbadet öppnar lördagen den 28 maj 2016. Välkommen på ett premiärdopp!

Eskilstunas nya badhus i Munktellstaden. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Munktellbadet blir Sverige första miljöcertifierade badhus enligt miljöklass Guld. Här kan du läsa mer om badhuset.

Ny arena

Detaljplanen för arenan beslutades av kommunfullmäktige december 2013 och bygglov beviljades i stadsbyggnadsnämnden mars 2015. Första spadtaget togs i slutet av maj 2015 och Eskilstuna Kommunfastigheter AB bygger. Arenan beräknas stå klar våren 2017.

Här kan du läsa mer om arenan.


Eskilstunas nya arena. Illustration AQ Arkitekter. 

Bygginformation

Byggnationen av Västerbron pågår för fullt och blir klar i höst. Vi arbetar även med upprustningen av miljöerna runt omkring det nya badhuset och arenan. Det kommer att gå att ta sig fram, men tänk på att det är ett arbetsområde. Det kommer att bli nya gator, ny beläggning, nya träd, murar och corten. Berörda gator är: John Engellaus gata, Holger Lindströms plats och Arvid Olssons gata. Pråmskjlstorget utanför badhuset kommer att färdigställas i höst. Övriga gator blir klara till invigningen av nya arenan sommaren 2017. Här kan du läsa mer om utvecklingen av stadsmiljön i området.

Trafiken i Munktellstaden

I och med att området omvandlas kommer fler människor att behöva ta sig till och från Munktellstaden per fot, cykel, kollektivtrafik och bil. Den nya gång- och cykelbron kommer att bli ett nytt alternativ för dig som vill ta dig till Munktellstaden på ett hållbart sätt. Det planeras även för ett parkeringshus i området. Här kan du läsa mer om hur du tar dig till Munktellstaden.

Nytt Campus

Efter att verksamheterna i Sporthallen och Vattenpalatset har flyttat ut kommer Mälardalens högskola att påbörja förberedelserna för ett nytt campus i Eskilstuna. Högskolan vill satsa på ändamålsenliga lokaler och ett sammanhållet campus i centrala Eskilstuna. Länk till MDH. I slutet av januari 2016 antog MDH ett anbud för byggnationen som nu har överprövats

- Från kommunens sida avvaktar vi nu besked i den juridiska processen senare i vår, säger Benny Larsson, byggsamordnare Eskilstuna kommun. Vår bedömning utifrån det vi vet idag är att komma igång med sanering, besiktningar och markundersökningar under sommaren.

Delar av det befintliga badhuset kommer att bevaras. Badhusets historiska och kulturella värde beskrivs här av Länsstyrelsen: Byggnadsminnesförklaring av badhuset

En arkitekttävling för nytt campus är avgjord. Målet är att MDHs nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. 

Det vinnande förslaget.

Nytt campus i Eskilstuna. Illustration: 3xn

Läs mer:  www.arkitekt.se www.3xn.com

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.