Eskilstuna kommun
21 november 2014 17:11

Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arena- och badhusprojektet

Förberedelser för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden pågår. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.  

Nytt badhus

Första spadtaget för det nya badhuset togs 27 januari 2014. NCC bygger på uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna Bad AB planerar för framtida verksamhet. Arbetet följer tidplanen och det nya badhuset beräknas vara i drift april 2016.

Nytt badhus

Eskilstunas nya badhus i Munktellstaden. Illustration: Liljewall Arkitekter

Här kan du läsa mer om badhuset.

Ny arena

Detaljplanen för arenan beslutades av kommunfullmäktige december 2013  Länk till planhandlingarna. Då var tidsplanen att arenan skulle stå på plats sommaren 2016. Planen har därefter överklagats, men Länsstyrelsen som första instans avslog överklagan. Nu har beslutet överklagats till nästa instans, som är Mark- och miljödomstolen.

- Det får stora konsekvenser för arenabygget. Vår bedömning just nu är att vi kan ha en ny arena på plats tidigast sommaren 2017, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

- Vi har nu hela vårt fokus på att lösa situationen för alla berörda föreningar. Vi räknar med att stå utan idrottshall i minst ett år, men vi ska göra allt som står i vår makt för att hitta värdiga ersättningslokaler för Sporthallen, säger Pär Eriksson.

Oaktat om det blir en ny arena på platsen eller inte så har kommunen beslutat att riva befintlig byggnad på platsen (EMI) för att möjliggöra fortsatt utveckling i Munktellstaden.

 Arena
Eskilstunas nya arena. Illustration AQ Arkitekter. 

Nytt Campus

När det gäller Mälardalens högskolas planer på ett nytt campus i Eskilstuna vid Sporthallen och Vattenpalatset så har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse som kommunfullmäktige fattade beslut om i oktober 2012. Högskolan vill satsa på ändamålsenliga lokaler och ett sammanhållet campus. Länk till MDH.

Delar av det befintliga badhuset kommer att bevaras. Badhusets historiska och kulturella värde beskrivs här av Länsstyrelsen: Byggnadsminnesförklaring av badhuset

En arkitekttävling för nytt campus är avgjord. Målet är att MDHs nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. 

Det vinnande förslaget.

Nytt campus i Eskilstuna. Illustration: 3xn

Läs mer:  www.arkitekt.se www.3xn.com

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.

 

Benny Larsson

Samordnare arena- och badprojektet

Tel: 016-710 19 55
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Roland Larsson

Eskilstuna kommunfastigheter

Tel: 016-167533
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan