Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arena- och badhusprojektet

Förberedelser för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden pågår. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.  

Så här kommer badhuset och arenan att se ut

Nytt badhus - Munktellbadet

Första spadtaget för det nya badhuset togs 27 januari 2014 och den 28 januari 2016 börjar vi fylla bassängen med vatten. NCC bygger på uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna Bad AB planerar för framtida verksamhet. Arbetet följer tidplanen och det nya badhuset beräknas vara i drift vid månadskskiftet maj/juni 2016.

Eskilstunas nya badhus i Munktellstaden. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Munktellbadet blir Sverige första miljöcertifierade badhus enligt miljöklass Guld. Här kan du läsa mer om badhuset.

Ny arena

Detaljplanen för arenan beslutades av kommunfullmäktige december 2013  och bygglov beviljades i stadsbyggnadsnämnden mars 2015. Bygglovet är överklagat men efter beslut i kommunstyrelsen 28 april kunde Eskilstuna Kommunfastigheter AB påbörja byggnationen. Första spadtaget togs i slutet av maj 2015 och arenan beräknas stå klar våren 2017.

Här kan du läsa mer om arenan.


Eskilstunas nya arena. Illustration AQ Arkitekter. 

Trafiken i Munktellstaden

I och med att området omvandlas kommer fler människor att behöva ta sig till och från Munktellstaden per fot, cykel, kollektivtrafik och bil. Hur det ska gå till kan du läsa mer om här.

Nytt Campus

När det gäller Mälardalens högskolas planer på ett nytt campus i Eskilstuna vid Sporthallen och Vattenpalatset så har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse som kommunfullmäktige fattade beslut om i oktober 2012. Högskolan vill satsa på ändamålsenliga lokaler och ett sammanhållet campus. Länk till MDH.

Delar av det befintliga badhuset kommer att bevaras. Badhusets historiska och kulturella värde beskrivs här av Länsstyrelsen: Byggnadsminnesförklaring av badhuset

En arkitekttävling för nytt campus är avgjord. Målet är att MDHs nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. 

Det vinnande förslaget.

Nytt campus i Eskilstuna. Illustration: 3xn

Läs mer:  www.arkitekt.se www.3xn.com

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.