Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arena- och badhusprojektet

Förberedelser för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden pågår. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.  

Nytt badhus

Första spadtaget för det nya badhuset togs 27 januari 2014. NCC bygger på uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna Bad AB planerar för framtida verksamhet. Arbetet följer tidplanen och det nya badhuset beräknas vara i drift april 2016.

Se ett filmklipp hur det kommer att se ut.


Eskilstunas nya badhus i Munktellstaden. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Här kan du läsa mer om badhuset.

Ny arena

Detaljplanen för arenan beslutades av kommunfullmäktige december 2013  Länk till planhandlingarna. Då var tidplanen att arenan skulle stå på plats sommaren 2016. Planen har därefter överklagats. Både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslog överklagan, men fastighetsägaren som har överklagat begärde prövning för att låta ärendet gå vidare till högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 20 februari att ej bevilja prövningstillstånd. Detaljplanen för arenan har därmed vunnit laga kraft. Bygglov har beviljats i stadsbyggnadsnämnden 19 mars och byggstart beräknas ske sommaren 2015.

Om byggstart kan ske sommaren 2015 står arenan färdig i slutet av 2016 eller början av 2017. Under tiden jobbar vi med att få till en temporär lösning som ger GUIF träning- och tävlingsmöjligheter under den mellanperiod då Sporthallen tas ur bruk för att ge plats för ett nytt campus i Eskilstuna.  

Rivning av befintlig byggnad på platsen (EMI) för att förbereda arenabygget och fortsatt utveckling i Munktellstaden beräknas ske i början av 2015.


Eskilstunas nya arena. Illustration AQ Arkitekter. 

Trafiken i Munktellstaden

I och med att området omvandlas kommer fler människor att behöva ta sig till och från Munktellstaden per fot, cykel, kollektivtrafik och bil. Hur det ska gå till kan du läsa mer om här.

Nytt Campus

När det gäller Mälardalens högskolas planer på ett nytt campus i Eskilstuna vid Sporthallen och Vattenpalatset så har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse som kommunfullmäktige fattade beslut om i oktober 2012. Högskolan vill satsa på ändamålsenliga lokaler och ett sammanhållet campus. Länk till MDH.

Delar av det befintliga badhuset kommer att bevaras. Badhusets historiska och kulturella värde beskrivs här av Länsstyrelsen: Byggnadsminnesförklaring av badhuset

En arkitekttävling för nytt campus är avgjord. Målet är att MDHs nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. 

Det vinnande förslaget.

Nytt campus i Eskilstuna. Illustration: 3xn

Läs mer:  www.arkitekt.se www.3xn.com

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.