Stäng
21 april 2015 11:40

Strategiskt i tillväxtregion

Stockholm-Mälardalen är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. Ett ekonomiskt centrum med ca 3 miljoner människor och många multinationella företag. En stor marknad med starka internationella affärsrelationer och stora transportvolymer. En region där Eskilstuna ligger mitt i logistikflödet.

H&M Warehouse

H&M:s centrallager för svenska butiker butiker ligger i Eskilstuna.

H&M Warehouse i Eskilstuna etablerades 2001 och omfattar 24 000 kvm. Motiv till etableringen var:

  1. Effektivare logistik

  2. Lägre transportkostnader

  3. Bättre rekryteringssituation

Svista industriväg 2, Eskilstuna
Stockholm-Mälardalen

Stockholm-Mälardalen är en ledande tillväxtregion i Europa. En region med världsledande företag, framstående universitet och ca 3 miljoner människor. I Stockholm-Mälardalen finns ett tydligt fokus på hållbar tillväxt, från produktion av el, tillverkning, transporter till stadsutveckling och naturvård.

Stockholm-Mälardalen