Eskilstuna kommun
24 april 2014 11:07

Fristadstorget - ditt torg!

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den stora ombyggnaden pågår

Ett levande centrum och ett attraktivt torg är viktigt för Eskilstuna. Under de senaste åren har det skett en stegvis upprustning av innerstaden och nu är det dags att satsa på Fristadstorget. Det första spadtaget togs den 10 juni 2013 med representanter från Eskilstuna Innerstad, Fastighetsägarna Mellansverige, Cityföreningen, Polisen, Peab och Eskilstuna kommun.

Framkomligheten är prioriterad under ombyggnaden och du kan gå runt hela torget och all verksamhet kommer att vara tillgänglig.

Nya Fristadstorget växer fram

Ombyggnaden av Fristadstorget ska ta 17 månader och vi håller tidplanen. Vi har nästan gjort alla schaktjobb som ska göras på södra delen av torget mellan Nygatan och Kungsgatan. Runt fontänen Arbetets ära har vi satt upp en mur. På torgets södra del har vi  lagt ut markvärmerör, monterat cykelställ, trädgaller och markhällar med mera. På den norra delen av torget, mellan Kungsgatan och Rademachergatan, har arbetet i huvudsak varit koncentrerat kring dammen och slänten. Men vi har också utfört andra schaktarbeten, byggt upp en mur kring runda scenen vid dammen och gjort fundament för julgran och konstverket Pin Point. Även träden börjar komma på plats på torget.

Arbetet på den södra delen av torget har fortsatt med markvärmerör, plattläggning och markhällar, belysningsstolpar och flaggstänger. Arbetet på denna del av torget beräknas helt färdigt i slutet av juni 2014.

Klart i slutet av oktober 2014

På den norra delen av torget kommer schaktningsarbetena att intensifieras. Vi ska schakta för en teknikbrunn för styrning av dammen och bevattning av träd och gräsytan i slänten. Under våren påbörjas arbetet med resterande murar, trädäck, bro och sittplatser i anslutning till Rademachergatan. Senare under våren/sommaren/hösten fortsätter arbetet med bland annat utläggning av markvärmerör, läggning av betongplattor och markhällar och att resa belysningsstolpar. Hela Fristadstorget beräknas vara färdigt till slutet av oktober 2014.

Trädplantering Fristadstorget

Den 8 april planterade de första träden, vitblommande japanska magnolior.
Den 22 januari sattes den första lyktstolpen upp framför Stadshuset.
Foto: Göran Jonsson

Var uppmärksam på maskiner och lastbilar som kör på torget. Hela Fristadstorget är en arbetsplats under ombyggnaden. Parkera inte din cykel vid byggstaketen där det är skyltat att det är förbjudet.

Här kan du följa ombyggnaden live
 

Klicka här för större bíld

Det nya torget kommer att bjuda på mer vatten och grönska, fler inbjudande sittplatser, torghandel och bättre möjlighet för uteserveringar. Läs mer i den nya broschyren till höger under "Mer information". Där hittar du också bilder på nya Fristadstorget.

Praktisk information om ombyggnaden

Arbetet med att bygga om Fristadstorget beräknas vara klart hösten 2014.
>>

Torghandel under ombyggnationen

Var finns torghandlarna under ombyggnationen? Hur bokar jag tillfällig torgplats?
>>

Pin Point - nya konstverket på Fristadstorget

Pin Point, nya konstverket på Fristadstorget
Det nya konstverket till Fristadstorget är under tillverkning och kommer att vara på plats under hösten 2014.
>>

Cykelparkering under ombyggnationen

Läs mer om vad som gäller dig som cyklist under tiden torget byggs om.
>>

Nya träd på Fristadstorget

På det nya Fristadstorget kommer du att se vitblommande magnolior och väldoftande katsuror.
>>

Trafikförändringar på Fristadstorget

Förändringar i motortrafiken på Fristadstorget från och med måndag 18 mars. Läs mer här.
>>

Anders Enesved

Anders Enesved

Avdelningschef

Tel: 016-710 14 71 Mobil: 073-950 42 85
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Christer Olofsson

Byggledare

Tel: 016-710 14 31
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan